درباره ما

درباره ما

شهاب الکترونیک همزمان با شروع دوره ی بازسازی در کشورمان با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی ها و با به کارگیری نیروهای متخصص و حرفه ای به نمایندگی از چندین کمپانی معتبر خارجی فعالیت خود را با هدف پشتیبانی و تامین نیازهای ضروری سینماها ، آمفی تئاترها و سالن های کنفرانس آغاز و به تدریج برتوانمندی ها ،مهارت ها و تجارب خود در زمینه ی تجهیز سالن های نمایش ، تامین قطعات و لوازم فنی و نمایشی افزود.